What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

cuhoya

Phượt gia
Tại ngã 3 này, đi thẳng là vô trung tâm TTTrùng Khánh, bên phải là con đường khá rộng bảng ghi là đi thác Bản Giốc, đi luôn Bản Giốc chứ không vô chợ, trên đường ra sẽ ghé sau.

IMG_0579a.JPG
IMG_0580a.JPG
IMG_0581a.JPG
IMG_0582a.JPG