Đà Lạt - 19/01~22/01 - alone

Quang_Trung

Phượt tử
Hi all,
Mình tên Trung, snăm 96.
19/01 - 22/01: mình sẽ lên Đà Lạt "nghỉ dưỡng" để refresh myself. Mình bụi 1 mình nên cũng muốn làm quen bạn mới trong chuyến đi. Nếu bạn cũng đang ở Đà Lạt trong khoảng thời gian trên, tụi mình có thể hẹn cafe, ăn... trao đổi những câu chuyện bụi của nhau.