What's new

[Hỏi đáp] Đạp xe cung đường Sài Gòn->Quảng Bình

Các bạn đã chuẩn bị gì chưa.

  • Hãy cùng nhau chinh phục cung đưỡng này nhé!

    Votes: 0 0.0%
  • Cần chuẩn bị kĩ trước khí xuất phát nhé!

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0
  • Poll closed .

Xuanquang1931999

Phượt tử
Cần kiếm bạn đồng hành hay cùng lịch trình như mình số người không giới hạn nam nữ đều được miền là cùng đam mê.Thời gian xuất phát khoảng từ 15-20/12 âm lịch.
161190