[Chưa chốt đoàn] Đón Christmas và New Year tại Mỹ(20/12/2019-3/1/2020)

ttb

Phượt tử
Mình mới về t9, nên đi vao Noel và Newyear thì sớm quá, sợ khó nhập cảnh, nếu có plan tết VN (cuói tháng 01/2020) thì nt zalo mình khong chin khong ba 723 chin chin ba