[Chưa chốt đoàn] Du lịch Úc tháng 11/2019 hoặc đầu năm 2020

Thanhlq

Phượt thủ
Mình đã mua vé bay 25/4/20 hn - melbourne. tối 28 / 4 bay qua sydney. Tối 1/5/20 bay về hn. Mình đi solo. CHưa rủ được ai. Có ai cũng đi thời gian này thì đi cùng cho vui nhé. Thời điểm mùa thu nước Úc nhìn ảnh khá đẹp. Muốn nhìn tận mắt xem ra làm sao :)