What's new

[Chia sẻ] Em ơi, cuối Thu Đông lại đến.

kcmtno

Phượt thủ
Caribou- 1 loại tuần lộc nổi tiếng tại vùng bắc mỹ. 1 thành phố vẫn còn lắm hoang sơ và hẻo lánh.Jasper- 1 thành phố đặc biệt của vùng viển tây Alberta, nằm trong thung lũng sông Athabasca thuộc vùng rockies canada/


Những ngọn núi đá của Rockies bao bọc