What's new

[Tổng hợp] Giới thiệu một số mẫu xe đạp touring darkrock

nghia_kn

Phượt thủ
Một số sản phẩm xe đạp touring darkrock

Giới thiệu về 1 sô mẫu xe đạp touring darkrock. Một sản phẩm được lắp ráp tại việt Nam và lắp ráp theo nhu cầu của người việt, Trong đó có rất nhiều linh kiện được cá nhân hóa và dựa trên ý tưởng riêng của người phát triển thương hiêu này ở Viet Nam

xin liệt kê những sản phẩm như sau:

sT-mXwhvY2FaM_EFAKbWhcQyNziFVd-bu2yDml9vCCg68jtXNkW7ctREdVhMZuzrA6KVxjnSW8xETMEAZYWwI2IkxS_AUV5NAbu28HHMkg=w752

Xe đạp darkrock super travel 2 Touring bike
MOM6-mY974EUdf2tI2cliic9CnHlvNTeVFIBUk_HVbqV2Zb1C3PNXK7rG95B4VcGj7oHDOI4lJPde9pW_jrfUj6pX0yKnAPzNL6PP3S7=w752

Xe đạp darkrock touring gravel bike
CvqMiPVRIFCFpZB8w0nJQ2J7cADQ8OMFVHQY7ljNLUIBtq_l91B8gQXLAYszAlNj6lsuTQPP_ofKNLRvsLQxvhvanbVmvvciJWq-YYae=w752

Xe đạp darkrock marvel bike , xe đạp mini 20 inch, dòng xe hướng đến di chuyển đường phố và đi phượt
yMpcEaL5h2lR36Ut_xtpEZvYDc_NEf3C-ApAwolS8epqJFxjsRhczsO-Y8QvNLh4HVCTe9MWescSdO3wxz2N4tUG4qmGZNAB179jTCeEDw=w752

1 mẫu xe đạp mini bánh bé khác của darkrockvietnam
HRfGo8FVuCYib0NRWgwWz4skzghVlX9eiv6R3QLlOg6W18gKnONbzoyXGpDefYkNj5RpfeMsSSWq_fn3uvkT3nyb1UVTrn3XYOl49fiI=w752

Darkrock world travel 700 gravel bike
jharTtX2RNY_LqUJvb1bdjGbT5TFz1ZhMRgsh4B3rjv5sbNdg70piEhRY3oPFII8R5b9g7EuWg8ME3B9nc1vYaNmCQkTMg46UCzl5ytcVg=w752

Seaboard Gr02 gravel bike . một sản phẩm khác cũng của darkrockvietnam.vn
yTrSNtPneyjyLz7Ly2-ygkqgMQ3drxOMuX24A2prm0Wj4-JlgyYlSsmpXsUdwOlWP5knVi-4TkbnPYP4OnNKCX1bJJTkHWveVUJhgvnmgnU=w752

Một phiên bản khác xe đạp darkrock super travel 2 sử dụng đi phố thuộc nhóm xe đạp city bike
lnxOqRsK1TOT1iEnYM9iQQgPCygInqv4FHrDo-CPEpgRll1FymlEXjs5Vzb2YJsI6aD4XGkHN2dULDdQ94jm-H1Ek202EuxDrE5qmtVLJw=w752

Melovelo bike
Z5opXWp9Wak3xCBUBudY1A0-OljBJTWKYzQ9geV5dvZ6zK5WGFPRIs0DeGRZGgj2lPUd_fwAZdVHZ3kl2F-NnwtyS0jgnEYwKNNJ8zsctA=w752Darkrock folding mini bike
XwLGvicbdURyTo0lFw5yUJNjpCDJ_EH307oVMt0Sq8Dm0Zi9XOD98BRFhveYdAq80wPtHG39Loj1wIx9POiHOPyXbiyj3Ls5qBC2VWsH5Uc=w752


Seaboard CX05 gravel bike . một dòng xe mới nổi trong những năm gần đây xu hướng đi đa địa hình và có tải
CIRHyLPVSngzfELzjOyW0aQsTsT-EuWigq8FglPqaBh_y7bmU2ahTynHMltT35yEQCQKAAUCtxfYtng8CzSOVWMPvxkaigvnFQtY5chx=w752


Seaboard CX07 gravel bike setup kiểu bike packing
WBkPvn2VqzNNMnpPzQcxrZkUBIHTWi5xShtmyA4fOC5GM5l9XLHSs2ombRD15cr_y932rFNRGbqrGUmefHtWW_PNCPvQehnC8czf25J4Tw=w752

Darkrock super travel 2 touring bike
có thể liên hệ :
Phone: 0395792888
email : [email protected]
website: http://darkrockvietnam.vn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,407
Bài viết
1,159,687
Members
190,569
Latest member
NhaKhoaShark123
Back
Top