What's new

Hình ảnh về chuyến đi "Kontum - Bờ Y- Phú Yên - Cực đông" tết dương lịch 2011

Re: Hình ảnh về chuyến đi "Kontum - Bờ Y- Phú Yên - Cực đông" tết dương lịch 2011

Kỳ cuối :Chinh phục cực đông !
Bắt đầu vượt qua 2km đối cát


Cũng có những đầm nước.


 
Re: Hình ảnh về chuyến đi "Kontum - Bờ Y- Phú Yên - Cực đông" tết dương lịch 2011

Hai poster-khiêm người dẩn đường

Bắt đầu leo trèo đây


Đoạn đường cực hình


Vào trận !
Có khi phải bò qua.


 
Re: Hình ảnh về chuyến đi "Kontum - Bờ Y- Phú Yên - Cực đông" tết dương lịch 2011

NHìn lại đoạn đường đã đi qua.


Nằm nghĩ.


Ngó lên trời cao.


Tiếp tục đi


Ép mình qua những khe núi
 

eternal_faithful

Phượt thủ
Re: Hình ảnh về chuyến đi "Kontum - Bờ Y- Phú Yên - Cực đông" tết dương lịch 2011Cám ơn chia sẻ của các bạn, đang máu vụ Bờ Y quá mà chưa thu xếp đi được