What's new

Hỗ trợ xóa / bỏ thông tin cá nhân trên bài post cũ

song_ve_dem9783

Phượt tử
Dear admin

Nhờ bạn hỗ trợ giúp mình xóa các thông tin liên hệ của mình trên bài post này nhé, nội dung thông tin cá nhân gây ra rất nhiều bất tiện cho mình, do bài post lâu quá mình không thể edit được
[URL unfurl="true"]https://www.phuot.vn/threads/tuyen-xe-gap-hoang-su-phi-sapa-mua-lua-chin-30-09-02-10-11-tuyen-xe-om.25823/post-448677[/URL]

Thanks & regards