What's new

[Hỏi] Tháng 6 có lúa chín tại Tú Lệ chưa ạ ?

jump

Phượt thủ
Thông tin bằng hình ảnh thật bổ ích. Nước đang đổ, nhưng chưa đầy hết.
Hy vọng 20-25 ngày nữa là vừa đẹp :)
 

lovea7cva

Phượt thủ
@thang_a14:Mù Cang Chải có 2 mùa: Mùa nước đổ và Mùa lúa chín.Mỗi mùa đều có cái đẹp riêng của nó.Nên đi cả 2 để cảm nhận từng cái đẹp rất riêng đó
Còn mình thì mình thích mùa nước đổ hơn mùa lúa chín