hỏi thông tin : Tà Năng - Phan Dũng

buiquoctuan

Phượt thủ
Mấy ngày nay em nghe thông tin vào Tà Năng - Phan Dũng phải xin phép kiểm lâm. Thực hư thế nào. Cả nhà cho em xin chút thông tin với ạ. Em đang chuẩn bị đi. :)
Cảm ơn mọi người.
 

caonguyendom

Đi để trở về ...
Staff member
Mấy ngày nay em nghe thông tin vào Tà Năng - Phan Dũng phải xin phép kiểm lâm. Thực hư thế nào. Cả nhà cho em xin chút thông tin với ạ. Em đang chuẩn bị đi. :)
Cảm ơn mọi người.
Mọi người vẫn đi bình thường, chỉ là Lâm Tặc bị kiểm lâm chặn và Kiểm tra thui.