[Chưa chốt đoàn] Lập team đi Chiang Mai Thailand tháng 11

Top