Myanmar tháng 5/2011

Hoàng Hớn Hở

Phượt thủ
Nhóm mình 5 người, đã book airasia:
SGN-BKK 11 May 11
BKK-RGN 11 May 11
RGN-BKK 18 May 11
BKK-SGN 21 May 11
Bạn nào có kinh nghiệm chỉ dạy cho vài chiêu với
Bạn nào có rảnh đi chung cho vui