What's new

[Chia sẻ] Nhật ký Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già (07/2019)

namnhihn

Vạn Lý Độc Hành
Con đường từ Du già , Minh Sơn qua Bắc Mê về HG giờ đúng là kinh khủng, xe mỏ đá phá nát, quãng 10 năm trước đi cung HG - Bắc Mê - Bảo Lâm - Mèo Vạc khá đẹp, đường nho nhỏ nhưng đi tốt.