What's new

Phượt là gì? Liệu bạn có nhầm phượt và du lịch bụi - budget travel và backpacking

Michitran

Phượt tử
Phượt là gì? Liệu bạn có nhầm phượt và du lịch bụi - budget travel và backpacking

Budget travel -Mình xin phép giữ nguyên tiếng Anh từ trang web Dare Journey. Theo web phượt được hiểu nôm na kiểu mình đi du lịch với chi phí tốn kém nhất. Nhưng có một điều ở đây là từ backpacking, bên nước ngoài dùng từ này khá nhiều và chỉ rằng đây là du lịch bụi?
Vậy phượt và du lịch bụi là cùng một cái hay là khác nhau và liệu mình có nên quy từ budget travel và backpacking là một hay không?
Và khi mình giao tiếp với người nước ngoài thì nên dùng từ nào là đúng hơn như cách dùng từ web mình chia sẻ nhỉ?
 
Last edited by a moderator: