[Đã chốt đoàn] Rạch Giá khai trương cầu Vàm Cống, qua Hòn Sơn đốt lửa trại thử sức đỉnh Ma Thiên Lãnh 5-7/7/2019

khuuphamSuEN

Thích Biển
Cập nhật lịch off: 18h30 thứ 4 ngày 26/6/2019 tại Story Coffee, 304 3/2, P12, Q10. Vì chiều nay mình bận cv đột xuất chưa sắp xếp được! Thân!
 

khuuphamSuEN

Thích Biển
DANH SÁCH GẠCH CỨNG:
1. Khưu Phạm Trần- nam- 86-SG
2. Tuấn Lê-nam-8x-SG
3. Trung Tín-nam-89-SG
4. Duy Tuân-nam-7x-SG
5. Từ Hiếu-nam-7x-SG
 
Top