What's new

[ĐANG BÀN] Sửa tên topic

nguyenhchuong

Phượt tử
Mình đã sửa lại tên topic là "Đà Nẵng - Huế - Hội An 27/10 - 2/11/2016" nhưng vẫn thấy tên topic cũ là "da nang hue hoi an" trong phần "Topic thường", chỉ khi nào click vào xem mới thấy tên topic được sửa, mình muốn tên mới hiển thị trong phần "Topic thường" lun thì phải làm sao?