[Cần bán] 🌟 Thanh lý TIVI, THUỐC LÁ IQOS ĐIỆN TỬ, MÁY ILUMA 4.0 giá kho, rẻ hơn siêu thị 30-40% 🌟

napcao

Phượt tử
"🌟TV Sony, Samsung, Lg, Xiaomi giá kho sale rẻ 30 40% so với sthị !!! 🌟

Chào cả nhà
Em chuyên phân phối tivi model 2024 giá kho rẻ hơn siêu thị 30 40%. Các anh chị em làm loa đài, nội thất hay homestay, khách sạn, chung cư.. lấy tivi bên em rất nhiều.

 • Sony 43x85j 4k = 8.8 (Sthi 15.5tr)
 • Sony 43x75 4k = 7.7 (Sthi 12.5tr)
 • Sony 50x75 4k = 8.9 (Sthi 14tr) 🔥
 • Sony 43x80L 4k = 11.9 (Sthi 15tr)
 • Sony 55x90k 4k = 15.9 (Sthi 19.5tr) 🔥
 • Sony 50x80L 4k = 11.5 (Sthi 17.5tr)
 • Sony 55x75k 4k = 10.5 (Sthi 15.5tr)
 • Sony 50x80k 4k = 12.5 (Sthi 18.5tr)
 • Sony 55x80L 4k = 13.5 (Sthi 18.5tr)
 • Sony 55x85j 4k = 12.5 (Siêu Thị 22.5tr) 🔥
 • Sony 55a80k 4k Oled = 23 (Siêu Thị 325tr)
 • Sony 55x90j 4k = 13.9 (Siêu Thị 18.5tr) 🔥
 • Sony 55a80L 4k Oled = 28 (Siêu Thị 38.5tr)
 • Sony 65x80L 4k = 16.5 (Siêu Thị 20.5tr)
 • Sony 65x80k 4k = 16.9 (Siêu Thị 24.5tr)
 • Sony 65x75WL 4k = 15.5 (Siêu Thị 21.5tr)
 • Sony 55x90L 4k = 20.5 (Siêu Thị 25.5tr)
 • Sony 65x85L 4k = 21.5 (Siêu Thị 21.5tr)
 • Sony 65x95j 4k = 19.5 (Siêu Thị 25.5tr)
 • Sony 65x90L 4k = 25 (Siêu Thị 24.5tr)
 • Sony 65x95L 4k = 35 (Siêu Thị 55.5tr)
 • Sony 75x80k 4k = 24 (Siêu Thị 29tr)
 • Sony 75x80L 4k = 27 (Siêu Thị 32.5tr)
 • Sony 75x85L 4k = 29 (Siêu Thị 35.5tr)
 • Sony 75x95k 4k = 39 (Siêu Thị 55.5tr)
 • Sony 85x85k 4k = 33 (Siêu Thị 47.5tr)
 • Sony 85x80L 4k = 36 (Siêu Thị 48.5tr)
 • Sony 65a80k 4k Oled = 32 (Siêu Thị 58.5tr) 🔥
 • Sony 75x90L 4k = 36 (Siêu Thị 45tr)
 • Sony 77a80k 4k Oled = 59 (Siêu Thị 90tr)

 • Samsung 43au7200 4k = 6.8 (Siêu Thị 11.5tr) 🔥
 • Samsung 43au9000 4k = 8.5 (Siêu Thị 12.5tr) 🔥
 • Samsung 43cu8000 4k = 9.9 (Siêu Thị 14.5tr)
 • Samsung 55au8100 4k = 9.5 (Siêu Thị 13.5tr)
 • Samsung 50cu8500 4k = 11.5 (Siêu Thị 13.5tr)
 • Samsung 55au7200 4k = 8.9 (Siêu Thị 17.5tr)
 • Samsung 55q60b 4k qled = 12.5 (Siêu Thị 17.5tr)
 • Samsung 55tu6900 4k = 7.9 (Siêu Thị 10.5tr)
 • Samsung 50q60c 4k = 14.5 (Siêu Thị 18tr)
 • Samsung 50au7200 4k = 7.9 (Siêu Thị 13.5tr)
 • Samsung 55cu8500 4k = 13.5 (Siêu Thị 16tr)
 • Samsung 50bu9000 4k = 13.5 (Siêu Thị 17tr)
 • Samsung 50q65a 4k qled = 8.5 (Siêu Thị 12.5tr) 🔥
 • Samsung 50q60b 4k qled = 13.8 (Siêu Thị 16.5tr)
 • Samsung 55cu8000 4k = 14.5 (Siêu Thị 17.5tr)
 • Samsung 55q70a 4k qled = 11.9 (Siêu Thị 22tr)
 • Samsung 55q80a 4k qled = 12.9 (Siêu Thị 21tr)
 • Samsung 65cu8500 4k = 16 (Siêu Thị 21tr)
 • Samsung 65q70c 4k qled = 19 (Siêu Thị 22.5tr)
 • Samsung 65q60c 4k qled = 17.5 (Siêu Thị 20.5tr)
 • Samsung 75cu8000 4k qled = 29.5 (Siêu Thị 34tr)
 • Samsung 65q60t 4k qled = 11.5 (Siêu Thị 16tr)
 • Samsung 65q70b 4k qled = 14.5 (Siêu Thị 22tr)
 • Samsung 65q80c 4k qled = 21.5 (Siêu Thị 29tr) 🔥
 • Samsung 65q80b 4k qled = 19.9 (Siêu Thị 45tr)
 • Samsung 65qn90b 4k qled = 26 (Siêu Thị 55tr)
 • Samsung 75q70b 4k qled = 24 (Siêu Thị 35tr)
 • Samsung 75q65a 4k qled = 22.5 (Siêu Thị 32tr)
 • Samsung 75q80b 4k qled = 24 (Siêu Thị 35tr)
 • Samsung 75q70c 4k qled = 27 (Siêu Thị 39tr)
 • Samsung 85q70c 4k qled = 45 (Siêu Thị 59tr)
 • Samsung 75q60c 4k = 29 (Siêu Thị 35tr)
 • Samsung 75qn85a 4k qled = 25.5 (Siêu Thị 45tr)
 • Samsung 85bu8000 4k = 39 (Siêu Thị 52tr)
 • Samsung 85q60b 4k qled = 29 (Siêu Thị 49tr) 🔥

 • Lg 42c2 4k Oled = 15.8 (Siêu Thị 24tr)
 • Lg 43up7750 4k = 6.8 (Siêu Thị 9tr) 🔥
 • Lg 55up7750 4k nanocell = 8.6 (Siêu Thị 14tr)
 • Lg 50ur7550 4k = 9.2 (Siêu Thị 14tr)
 • Lg 55ur7550 4k = 9.9 (Siêu Thị 13.5tr)
 • Lg 50up7550 4k = 7.9 (Siêu Thị 12.6tr)
 • Lg 50uq8000 4k = 8.5 (Siêu Thị 10.6tr) 🔥
 • Lg 55nano79 4k nanocell = 9.9 (Siêu Thị 15.6tr)
 • Lg 55ur8050 4k nanocell = 11.5 (Siêu Thị 15.5tr)
 • Lg 55nano80s 4k nanocell = 15.5 (Siêu Thị 19tr)
 • Lg 55nano86 4k nanocell = 11.5 (Siêu Thị 19tr)
 • Lg 55qned86 4k = 13.5 (Siêu Thị 19tr)
 • Lg 65ur7550 4k nanocell = 12.5 (Siêu Thị 19tr)
 • Lg 65ur9050 4k nanocell = 15.5 (Siêu Thị 25tr)
 • Lg 65qned91 4k nanocell = 24 (Siêu Thị 29tr)
 • Lg 65qned80 4k nanocell = 19 (Siêu Thị 25tr)
 • Lg 48a1 4k Oled = 12.9 (Siêu Thị 27tr)
 • Lg 55a2 4k Oled = 16.9 (siêu thị 23tr)
 • Lg 55c3 4k Oled = 29 (siêu thị 29tr)
 • Lg 55c1 4k Oled = 16.5 (Siêu Thị 23tr) 🔥
 • Lg 65g2 4k Oled = 31 (Siêu Thị 39tr) 🔥
 • Lg 55g1 4k Oled = 19.5 (Siêu thị 27tr) 🔥
 • Lg 65a1 4k Oled = 19.9 (Siêu thị 25tr) 🔥
 • Lg 65b1 4k Oled = 21.5 (Siêu thị 29tr) 🔥
 • Lg 65a2 4k Oled = 21.5 (Siêu Thị 26tr) 🔥
 • Lg 65c2 4k Oled = 27 (Siêu Thị 35tr) 🔥
 • Lg 65c1 4k Oled = 24 (Siêu Thị 32tr) 🔥
 • Lg 70up7750 4k = 16.8 (Siêu thị 22tr)
 • Lg 70up7800 4k = 13.9 (Siêu thị 23tr)
 • Lg 75up7750 4k = 15.9 (Siêu thị 24tr)
 • Lg 75up7800 4k = 16.5 (Siêu thị 25tr)
 • Lg 75nano75 4k nanocell = 20.5 (Siêu Thị 28tr)
 • Lg 75nano86 4k nanocell = 27.5 (Siêu Thị 33tr)
 • Lg 77c3 4k Oled = 59 (Siêu Thị 69tr)
 • Lg 77a2 4k = 39 (Siêu Thị 33tr)

 • Xiaomi ea32 fullHD = 3.3 (Siêu Thị 4.9tr)
 • Xiaomi ea43 fullHD = 4.3 (Siêu Thị 4.9tr)
 • Xiaomi ea50 4k = 6.1 (Siêu Thị 7.5tr)
 • Xiaomi ea55 4k = 6.3 (Siêu Thị 8tr)
 • Xiaomi ea55 pro 4k = 6.8 (Siêu Thị 9tr)
 • Xiaomi ea65 4k = 8.9 (Siêu Thị 10.5tr)
 • Xiaomi ea65pro 4k = 9.5 (Siêu Thị 11tr)
 • Xiaomi ea75 4k = 12.9 (Siêu Thị 16.5tr)
 • Xiaomi ea75 pro 4k = 13.9 (Siêu Thị 17.5tr)
 • Xiao.mi x86 4k = 21.5 (Siêu Thị 27.5tr)


# T.V fullbox bảo hành chính hãng toàn việt nam, số giờ bật màn hình 0h, đầy đủ khuyến mại đi kèm như siêu thị Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Mediamart...

# T.v giá kho nên rẻ hơn sthi điện máy 30 40%. CÓ TRẢ GÓP 0%

# Model nào không có ở list trên vui lòng inbox e lấy giá tốt

# Kho e nhận mua t.v cũ hỏng giá tốt

🎯 Địa chỉ kho tại Mai Động, Tam Trinh và Yên Sở Hà Nội. Có kho chi nhánh tại Thới An, Q12, Tp HCM. Có ship cod Toàn Quốc 🚚

🤙 Số phone và Zalo 0988.062.120 📲

🤙 Em cần tuyển CTV bán hàng T.v, điện máy online, chỉ cần có máy tính hay điện thoại thông minh là đc.💸 Thu nhập hàng tháng 4 - 6tr 💸

SLClTKm.jpg

x1mZuBS.jpg

eYaYhMG.jpg

WiGCgmU.jpg

9m5FEf7.jpg
 
Last edited:
"🌟 Kho em chuyên phân phối các loại thuốc lá điện tử IQOS như Terea, Sentia, Heets và máy hút thuốc lá điện tử Iluma 4.0 🌟

Đây là các loại thuốc lá công nghệ cao nhập khẩu Nhật Bản, Hàn Quốc và an toàn cho sức khỏe nhất hiện nay. Khi hút thuốc thường, điếu thuốc bị đốt ở nhiệt độ 600 độ C nên tạo ra nhiều chất độc gây hại, máy Iqos nung điếu thuốc ở nhiệt độ 350 độ, hút thấy ngon và giảm thiếu tối đa các chất độc do cháy nhiệt độ cao sinh ra. Không gây hôi miệng, không làm hôi tay, có thể hút thoải mái ở các không gian công cộng.

Khác với pod và vape đây vẫn là thuốc lá, và an toàn hơn nhiều so với vape và pod vì hai sản phẩm kia nhiều chất hóa học, hay bị chảy tinh dầu

Nhược điểm duy nhất của sản phẩm: Giá cao hơn so với thuốc lá thường, so với vape và pod... tuy nhiên lợi ích về mặt sức khỏe thì thật sự tuyệt vời

Các cụ mua hàng liên hệ sdt zalo em 0965347319

Kho em phân phối sỉ, lẻ, có giao hàng toàn quốc

Các loại máy IQOS Iluma Prime giá 1950k
Thuốc lá terea đủ vị cho máy iluma 4.0 giá 1090k / 1 cây
Thuốc Heets đủ vị cho máy iluma 4.0 giá 690k / 1 cây

https://www.facebook.com/myiqos.vn

45808bcc8f9050ce0981.jpg

4b930cff08a3d7fd8eb2.jpg

526a7dc87994a6caff85.jpg

d3cf67196345bc1be554.jpg

d2cffd8ef9d2268c7fc3.jpg

5652aa1bae4771192856.jpg

0dd43a913ecde193b8dc.jpg
"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,223
Bài viết
1,146,493
Members
189,702
Latest member
dungnguyennn
Back
Top