What's new

Thông báo thành viên đổi tên đăng nhập (nick)

Status
Not open for further replies.

CVN

Phuot.vn
Staff member
#1
Từ ngày hôm nay, bác acc sẽ đổi nick thành dangkhoaquan do có lý do đặc biệt.
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#3
Từ hôm nay bác oldman_saigon trở lại với thương hiệu quen thuộc của mình: pvnguyen. Đồng thời, ẮcO quay lại với nick nổi tiếng Cua. Bác ANZ đổi nick thành Phan An.
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#4
Từ ngày hôm nay, nick chodddt đổi thành alexandersamon - nick được thành viên này dùng trên nhiều diễn đàn khác.
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#8
Từ 16/8/2010 nick hxhcm đổi thành Hồi Xưa theo tên thường gọi trong các hội phượt.
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#9
Từ 24/8/2010 nick Demiboy đổi thành Demi theo tên thường gọi bởi các bạn phượt.
 

CVN

Phuot.vn
Staff member
#10
Từ 17/9/2010 nick Phương Đoàn đổi thành doan_vip theo tên thường gọi bởi các bạn phượt.
 
Status
Not open for further replies.

Top