What's new

[Chia sẻ] Thu vàng Canada

pentax647

Phượt quái
Bầu trời xanh ngắt đúng như người Calgary hay nói không nơi nào xanh như bầu trời xanh ở Alberta.Thảm họa môi sinh cũng đang ảnh hưởng trên Banff vì nhiều vạt rừng đang chết vì ô nhiễm, khí hậu thay đổi và côn trùng
Một vạt rừng đang chết đứng vì côn trùng do thời tiết ấm dần