[Chưa chốt đoàn] tìm bạn đồng hành Bromo - Ijen - Bali 27/04 -> 05/05/2019

say_luv

Phượt thủ
Do mình lỡ đặt vé bay thẳng đến Bali, nên muốn đi Bromo và Lien trong chuyến này thì nên đi thế nào các bạn. Chuyến này mình đi là 7 ngày 6 đêm. Trong đó hôm đầu tiên xuống sân bay là đêm 25/7 rồi