[Chưa chốt đoàn] TÌM NGƯỜI CÙNG TRẢI NGHIỆM MÙA HÈ CÔN ĐẢO 25-28/6