[Chưa chốt đoàn] TREKKING KYRGYZSTAN tháng 1, 2020