What's new

Truyện 1 dấu

LÃO LÝ LÀNG LẠNG

Lối lên làng Lạng lắm lau lách, lùm lùm lẩn lút, lầm lỡ là lạc liền. Lão Lý làng Lạng lọc lõi láu lỉnh. Luôn leo lẻo lấy lòng lão là lũ lính lệ lấc láo, lưỡi lê lăm lăm. Lão Lý lận lưng lủng lẳng lắm loại : lưỡi lam, lập lắc, lục lạc...lóng la lóng lánh.
Lựa lúc lắm lúa, làng làm lễ lớn. Lão Lý lớn lối, lê la lắc lư lấy le. Lúc lúc lão lại lườm lũ làng, la:
- Làm lẹ lên lũ lỳ lợm, lười là lão lột lương luôn!
Lũ làng lầm lụi lượm lá, lùa lửa leo lét làm lông lợn lòi, luộc lòng, làm lẩu...la liệt. Lão lý luợn lờ, lục lọi liễn lòng lợn luộc liếm láp, "lủm" luôn lô lá lách. Lũ làng lừ lừ liếc lão lý, lạnh lùng:
- Lão lươn lẹo lắm: luơng lậu lão lỉnh, lão lấp liếm; lợi lộc lão lừa lột láng! Lũ làng lam lũ, lắm lúc lấy lá lót lòng, lay lắt, lao lực luôn luôn!...
Lão Lý lồng lộn, la líu lưỡi:
-Láo lếu! loài lợn lại lăm le lấn lướt loài Long? Lắm lý lẽ, láo!
Lũ làng loé lửa lòng, liều lĩnh lớp lớp lao lên lôi lão Lý lăn lông lốc. Lính lệ lấm lét, lũ lượt...lặn. Lão Lý lê lết lạy lũ làng lia lịa.
Lúc lâu, lão lặc lè, lẳng lặng...lẩn!

Lê Lâm - lớp lý luận Lệ làng ( lược )
Lô L, Linh lang
 
Bình " bé bự"

Bình bôn ba bốn biển bán...bong bóng, bị bọn bạn bè "ba bớp" bám bấu bỏ bùa bắt bí. Bài bạc, bia ba ba, bò bía, bánh bao, bánh bèo, bún bò...Bình "bụp" bung bét. Bình bị bệnh béo, bụng bỗng bầu bầu bự bằng...bụng bò! Bình buồn bực bời bời bởi bị bọn bạn bôi bác, bảo "bé bự", bị bồ bạc bẽo bỏ bê ba bốn bận. Ba Bình bức bối, bắt bọn bạn bậy bạ "biến!". Ba bao bọc, bảo ban Bình bỏ bài bạc, bỏ bia bọt, bớt bữa. Bụng Bình bé bớt. Bồ Bình bớt buồn, bèn bán "bình bịch" bắt Bình bơi bể bơi, bắn bia bộ binh, buổi banh, buổi bóng bàn... Bình bớt bệnh, bớt bệu, bốc bừng bừng, bế bồ bay băng băng, bập bẹ bảo: "bé bi, bé bi Bát Bửu bài bách bệnh, bé bi bảnh biết bao!"
Bùi Biên - 44 Bùng Binh, Bắc
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,729
Bài viết
1,162,243
Members
190,741
Latest member
Childhoodfood
Back
Top