Tuyển xế ra biển hóng gió mùa đông - BBQ và lẩu đêm nào (8-9/12)