What's new

[Chia sẻ] Vượt đèo Hải Vân bằng xe máy - Tại sao không ?

maituidi

Phượt tử
vượt đèo Hải Vân bằng xe máy rất đẹp, dọc đường các bạn có thể dừng chân chụp hình toàn cảnh Đà Nẵng, làng cùi. Lên đến đỉnh, các bạn có thể chụp hình Hải Vân Quan xưa, thưởng thức ngọn gió mát lồng lộng. Mùa thích hợp khoảng từ tháng 3 đến tháng 9, vào mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12, đường đi mây mù nhiều và những khúc cua nguy hiểm. các bạn nên lưu ý.