What's new
A
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • Tháng 10 anh dự tính đi Hoàng Sơn và Hồng thôn, có máu đi không
  chào bạn
  bọn mình trong thớt của bác MiLan đi TGG từ 20/8 đến 26 hoặc 27 hoặc 28 /8/2011 :D
  Hiện mới có 3 người chính thức thôi, có bạn dẫn đường rồi. Còn 2 tuần nữa là lên đường, vừa kịp xin Visa , kinh phí khoảng 2000 tệ :)
  Rất vui nếu bạn tham dự đoàn, đông mới vui :D
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...
Back
Top