What's new
MrMilan
Reaction score
27

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Mấy chỗ đó em cũng chưa đi. nhưng tầm tháng 10 đang trong năm học nên em không hứa trước được. tầm nào anh khởi động thì em mới tính được :D
    Tuần tới em cũng có chuyến đi. Anh vừa đi LG về thích thế còn kêu đen. Đợt bọn em không leo lên đỉnh NLTS. Bây giờ vẫn tiếc :D
    Tks !!!

    Cái ảnh ấy hồi nào ấy nhở? có mày, Thatwhy, còn tận cùng bên phải là ai thì không nhớ được.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top