What's new
Babel
Reaction score
189

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi, e cám ơn bác nha. Bọn e phải đến 19 mới nghỉ được cơ. Hức. Thế nên chẳng trùng với lịch của nhóm nào cả. Ko còn j đau khổ hơn =((.
    Bác quá giang qua cái thớt của em, rùi cho e xin í kiến của bác về cái lịch trình của bọn e với. E cứ mò mẫm "phượt" trên bản đồ mấy ngày nay rồi mà cứ thấy thế nào ấy. Híc :(
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top