What's new
blackred
Reaction score
364

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn đi Bà Đen 23/10 phải hông? Bạn đã xế ai chưa để mình xí chỗ với :D
    Tớ ở SG và cũng đi CPC vào dịp đấy (29/8 đến 5/9/2009)

    Nếu bạn quan tâm thì hẹn off trao đổi nếu phù hợp thì cùng đi cho vui ;-)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top