What's new
B
Reaction score
18

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đường Lào rất đẹp bạn ạ. Bạn chạy thoải mái nhất là mình chạy từ 2010 mà đã đẹp thế thì giờ sắp sau 3 năm đường còn ngon lành hơn nữa.
    Bạn nên cập nhật từ các bạn mới đi vì mình đi lâu quá rồi.
    Hì hì, đi xuyên Việt như MEM đều phải tính toán cả nhưng mà có những cái cũng không tính hết được, nói chung không tính được có khi lại thú vị :D. Có gì cần tư vấn thì MEM xin sẵn sàng tư vấn ạ/
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top