What's new
DocHanh
Reaction score
18

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn, mình đăng kí đi chứa chan nhưng chốt đoàn rồi, thấy bạn cũng có ý định đi chứa chan, bọn mình muốn lập nhóm riêng bạn có tham gia được không có gì pm cho mình nhé : 0976 307582
    Hii, mai t7 cuối tháng đi làm như đi chơi đó mà, bình thường 7g ngủ ah, hihi. mai có đi chơi đâu ko anh?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top