What's new

Hương xưa

Nghệ nhân tạo hình phong cách Nhật

Đọc sách, du lịch, cắm hoa, cà phê sáng.
Birthday
May 17
Location
77 Tản Đà, Đà Nẵng, Vietnam

Chữ ký

Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu Xuân...

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top