What's new
metalik
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hello, lâu quá không gặp. Bạn cũng học Khoa kinh tế luôn hả?
    Mình là mrblack_88 trong nhóm đi núi Bà Đen đường Ma Thiên Lãnh ngày 31/12/2011. Mình thấy bạn muốn đi 1 chuyến núi Bà Đen theo đường Ma Thiên Lãnh ngày 07/01/2012. Không biết ngày 31/12 này bạn có rảnh ko. được thì bạn nên đi với nhòm mình cho vui.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top