What's new
nanaly
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn

    Nếu đi từ HCM, tới komtum trước, thì bạn phải tới Ngọc Linh rồi mới về lại được Nam trà my ( quảng nam)

    Nếu chở bạn đi Khảo sát ở Ngọc Linh, thì có 2 hướng như mình nói, đi từ Ngục Kom Tum ( Ngọc Linh), hoặc đi từ hướng Tumarong như mình post.

    Bạn cần thông tin gì nữa, cứ báo mình nhé
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top