What's new

Recent content by noroyoko

  1. noroyoko

    Vân Nam mùa lá đỏ :)

    Cuối cùng, thì một trong những giấc mơ của mình đã được trở thành hiện thực.. Trên phương diện với tất cả những gì mong muốn gặt được từ chuyến đi, mình đã đạt được..Chỉ có một điều luyến tiếc, đó là mặc dù biết rằng tuyết rơi vào mùa này là một điều kỳ diệu, thì mình vẫn mong ước điều kỳ diệu...
  2. noroyoko

    Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý - con đường mùa thu (18/10-27/10/2013)

    Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý - con đường mùa thu (18/10-27/10/2013) Mình thật sự thích mùa thu vàng ở Lệ Giang hoặc được tản bộ trên những con đường đầy hoa, những con đường lát đá với đèn lồng đỏ treo cao... Vẻ đẹp Lệ Giang có lẽ không cần mô tả nhiều nữa :D. Mùa thu năm nay mình...
Top