Recent content by nsnhd

  1. N

    [Chưa chốt đoàn] Tìm đồng đội phượt xuyên Việt bằng xe máy - tháng 12/2019 bằng xe máy, xuất phát từ Sài Gòn

    Cũng có ý định đi qua Tây Nguyên, đường Hcm, Tây Bắc, Đông Bắc, về bằng tàu. Đi thong thả ngắm hết cảnh chắc 1 tháng ko đủ đâu bạn.
  2. N

    [Chưa chốt đoàn] TPHCM - Tây Nguyên - Trường Sơn - Tây Bắc - Đông Bắc trong 2 tuần

    2 năm trước mình cũng đi vậy nhưng theo đường phía đông, mất 40 ngày về bằng tàu. 2 tuần ko đủ đâu, sẽ bỏ qua nhiều điểm thăm quan, phí lắm. Mình cũng có ý muốn đi lại, chưa đi qua Tây Nguyên.