What's new
P
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đột phá cũng tốt, nhưng dù sao rồ man tích vẫn êm ái hơn.
    Đùa bạn vậy thôi, mềnh muốn làm quen để nếu một lần nào đó bạn đi miền núi (nhất là Đồng Văn) có thể cho mềnh làm bạn đồng hành!
    Rất mong nhận được sự đồng ý!
    Bạn muốn làm quen theo phong cách nào? Đột phát về ý tưởng hay dịu dàng một cách truyền thống ? :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top