What's new
tuandieu
Reaction score
2

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chạy hết sao phải xoắn bác :)) xế mới ko rèn luyện sao thành xế cứng được. Mà chắc j mấy ông xế cũ = xế mới :))
    Đoàn nhà bác chạy Mù hôm 21-23 ah? mình cũng có 4 xe giờ bị rút còn có 2 xe. Không biết đường vào Chế Tạo giờ như nào nhỉ? vì có 1 xế mới nên hơi lo.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top