What's new

tun beo

không thích thay đổi, trầm tính.

Detective Conan Maria Ozawa Madonna

Chữ ký

Đời đôi lúc không như ta mong muốn.
Mặc kệ đời, cứ phượt đã......tính sau.:)

Người theo dõi bạn

Top