What's new
X
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn vui lòng vào tìm hiểu thông tin về Nhóm Gà và đăng ký trong topic Members mới nếu muốn gia nhập đồng thời theo dõi câu chuyện của Nhóm trong topic Gà 8 để biết rõ hơn nhé.

    Thêm nữa: sub-box nhà Gà có self-mod và các quy định của sub-box mà theo quy định đó thì bạn ko được phép tự lập một topic như thế này ở trong sub-box Nhóm Gà Đi Bụi VN bạn nhé. Topic sẽ được xóa vào sáng mai.

    Cám ơn bạn đã quan tâm tới Nhóm Gà. Hẹn một dịp được gặp bạn.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top