What's new

backpacker

  1. R

    NHẬT KÍ ĐI BỤI - Cambodia, lần đầu không là lần cuối!

    NHẬT KÍ ĐI BỤI - 1 mình lang thang Cambodia, 10 ngày 4tr5 CAMBODIA – LẦN ĐẦU, KHÔNG LÀ LẦN CUỐI! Lần đầu du lịch nước ngoài (thậm chí trong nước cũng chỉ mới loe nghoeo các tỉnh miền Nam và miền Trung), lần đầu đi du lịch 1 mình, lần đầu ngủ nhà người lạ, lần đầu thế nọ, lần đầu thế kia… Thế...
  2. A

    Visa du lịch Mỹ

    Các bác có kinh nghiệm xin visa công tác ngắn ngày (khoảng 1 tuần) vào Mỹ cho em hỏi ạ (em ở Hà Nội) : Em hẹn phỏng vấn online và đã được cấp Confirmation ID, thời gian là tuần sau. Vậy ngoài thư mời/bảo lãnh của công ty em bên Mỹ + những thứ bắt buộc như hộ chiếu, xác nhận cuộc hẹn, biên lai...
Top