What's new

hangzhou

  1. C

    [Chia sẻ] Huangshan - Hangzhou - Beijing Hành trình 10 ngày siêu đáng nhớ

    Quyết định đi Trung Quốc sau một buổi nói chuyện với người bạn về ý định đi du lịch 30/4. Ban đầu tính đi Malaysia lăn lộn cho hết 10 ngày nghỉ, nhưng sau đó bị rủ rê: Hay đi Trung Quốc đi. Thế là 2 đứa quyết định đi Trung Quốc. Tóm tắt một số thông tin chính 10/02: Quyết định đi Trung Quốc...
Back
Top