What's new

silk road

  1. D

    [Chia sẻ] Hành trình tìm về Tây Vực huyền bí

    Đầu năm 2016 là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi. Đời sống cá nhân nát bấy như một nồi cám lợn. Cộng thêm việc về quê ăn tết với một đứa con gái tuổi ngoài 25 thì mọi người cũng hiểu mức độ bi thảm nó ở level nào rồi đấy. Cách duy nhất để giải toả căng thẳng khi không thể đi đâu là ngồi...
Back
Top