What's new

Ới chời ơi là chời

Babel

Phươt... kính lúp :)
:Dam X( :gun

Bác tê tê lên đây giải thích giùm cái vụ vô ảnh nghe coi nèo, ... vừa nhậu về bức xúc quá!

(beer) (beer) (beer) (beer) (beer)

(NT)
 

Kua

Phượt thủ
Xong, đã có gián điệp.....
Ông nào? Khai ra đê.....:D :D :D
 

SonTT

Lão Ngoan đồng
Những người không chụp ảnh thì vào hộ Vô ảnh.
 

lamchieu

Vô ảnh phượt
:Dam X( :gun

Bác tê tê lên đây giải thích giùm cái vụ vô ảnh nghe coi nèo, ... vừa nhậu về bức xúc quá!

(beer) (beer) (beer) (beer) (beer)

(NT)
Babel gọi Vô Ảnh à? Vô Ảnh đây =))
 

Babel

Phươt... kính lúp :)
Đại vương thì lúc nào mà chả hay :T

Giờ hết men rồi, cho qua!

Khi nào có men, đá tiếp .... :gun :gun :gun

(beer)