What's new

Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Lễ
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 03/04/2015
+ Người dân đi lễ chùa trong tết Nguyên Tiêu ở quận 5, Tp HCM

19036770612_4d06cfcce2_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Sắc Mầu 1
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 10/04/2015
+ Mọi người trong buổi Colour Me Run ở quận 2, Tp HCM

19042403755_ae59fb8f93_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Sắc Mầu 2
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 10/04/2015
+ Mọi người trong buổi Colour Me Run ở quận 2, Tp HCM

19045547461_708468396a_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Sắc Mầu 3
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Tp Hồ Chí Minh
+ Thời gian chụp: 10/04/2015
+ Mọi người trong buổi Colour Me Run ở quận 2, Tp HCM

19036854502_94b58ac738_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đi học 1
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bình Phước
+ Thời gian chụp: 28/01/2015
+ Trẻ em của những nông trường cao su đi học buổi sáng sớm trong mùa lá rụng

18856461359_d32e8fc7cc_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đi học 2
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bình Phước
+ Thời gian chụp: 28/01/2015
+ Trẻ em của những nông trường cao su đi học buổi sáng sớm trong mùa lá rụng

19042630095_79fffea12d_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đường về
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bình Phước
+ Thời gian chụp: 28/01/2015
+ Một đoạn đường của nông trường cao su chiều trong mùa lá rụng

18854895110_69d19c8eb8_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đẩy Xiệp 1
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bạc Liêu
+ Thời gian chụp: 15/06/2015
+ Người nông dân đi bắt cá, tôm nhỏ ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu khi bình minh

18422104223_357143f3c7_c.jpg
[/url]
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đẩy Xiệp 2
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bạc Liêu
+ Thời gian chụp: 15/06/2015
+ Người nông dân đi bắt cá, tôm nhỏ ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu khi bình minh

19037180452_a07a814fb3_c.jpg
 

-TonKin-

Phượt thủ
Re: Ảnh tham dự Triển lãm "Tổ quốc tôi" - Chào mừng Phượt lên Chín

+ Tên tác phẩm: Đẩy Xiệp 3
+ Tên tác giả: Nguyễn Quang Ngọc ( Tonkin)
+ Địa điểm chụp: Bạc Liêu
+ Thời gian chụp: 15/06/2015
+ Người nông dân đi bắt cá, tôm nhỏ ven biển Nhà Mát - Bạc Liêu khi bình minh

18856619969_92c5e7c9e6_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,356
Bài viết
1,080,545
Members
180,516
Latest member
sarukono
Top