What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

cuhoya

Phượt gia
Qua khỏi Tuy Hòa rồi thì nghĩ ngay đến Đèo Cả. Đoạn từ Tuy Hòa đến đèo Cả gió ngang gió ngược rất vô chừng.
157209
157210
 

cuhoya

Phượt gia
Sắp đến đèo Cả.
Từ xa đã thấy Đá Bia nằm chót vót trên đỉnh núi Ông. Thông tin nói rằng tảng đá này cao chừng 80 mét.

Bàn thêm: bản thân tảng đá này xưa kia không có tên, nó chỉ được gắn tên Đá Bia sau khi Lê Thánh Tông thân chinh đến vùng đèo Cả này vào TK15, rồi cho ghi (khắc) lên tảng đá này, đánh dấu ranh giới, là ranh giới Việt - Chiêm.

Có thật Lê Thánh Tông xuống tới đây không? Bên cho là có, bên cho là không... mà hình như là không! Dù sao tảng đá này cũng đã có tên Đá Bia từ lâu nên ta cứ theo đó mà gọi.:) Ai nghe cũng hiểu.
157211
157212
157213
 

cuhoya

Phượt gia
Lên 1 đoạn thì đến 1 ngã 3, ở đây có đường đi xuống Vũng Rô. Còn sớm mà đi Vũng Rô. Từ trên đèo thì thả dốc xuống rất sướng. Nghĩ đến lúc lên thì chẳng sướng chút nào :LOL:

157218
157219
157220
157221
157222
 
Top