What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi từ Sài Gòn đến Điện Biên và vài tỉnh đồng bằng miền Bắc

cuhoya

Phượt gia
Vô trung tâm TT. Đình Lập, ở đây cũng không nhiều người ngoài đường nhưng thấy xôm hơn Na Dương và Lộc Bình. Định thấy quán cafe nào tiện thì ghé nhưng không thấy. Không có quán thì lấy cafe mang theo ra uống vậy :D

IMG_1084a.JPG
IMG_1085a.JPG
IMG_1087a.JPG
IMG_1088a.JPG
IMG_1089a.JPG