What's new

Đăng ký Ngoại hiệu (cho thành viên có 50 bài viết trở lên)

Con Lạc Đà

Dấu chân
Cuối cùng cũng tìm ra được cái topic này, xin phép ad cho mình đăng ký ngoại hiệu là "Dấu chân". Thanks ad nhiều
 

Ricky_Nguyen

Kẻ độc hành
Vụ này hay nè, cho em đăng ký ngoại hiệu "Kẻ độc hành" nhé. Cảm ơn admin nhiều
P/S: Tính luôn bài viết này mới đủ 50, vì mới hoạt động ở diễn đàn thời gian gần đây :))