What's new

Dạo chơi Tây Yên Tử - Ngắm cảnh ở Hồ Thiên (9/7/2011)

xiphe

Bước chân không mỏi
Có thầy nào trẻ vậy bác rangia. Chắc là mới đến chùa. Mấy ảnh hoa đào đẹp quá. Chắc tháng sau mình mới thu xếp đi được.
 

opot2011

Phượt tử
Có thầy nào trẻ vậy bác rangia. Chắc là mới đến chùa. Mấy ảnh hoa đào đẹp quá. Chắc tháng sau mình mới thu xếp đi được.
Bác xiphe nếu tháng sau đi thì cho em đi theo với nhé, em quê QN nhưng chưa đi vào đây bao giờ, đọc bài của các bác thích quá. Cho em sdt để em liên hệ được không? SDT em 0986225009 Hùng